Regulamin Ligi

LIGA TENISA KLUBU MATCHPOINT ŻYRARDÓW

 1. Uczestnikami Ligi mogą być tenisistki i tenisiści amatorzy, którzy dokonają zgłoszenia w klubie Matchpoint Żyrardów.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Matchpoint, pn.- niedz. w godz. 07.00 – 23.00 oraz na e-mail recepcja@matchpointzyrardow.pl
 3. W rozgrywkach Ligi biorą udział gracze, którzy uiścili kwotę wpisowego.
 4. Gracze rozpoczynający rywalizację w Lidze w trakcie trwania sezonu dopisywani są do ostatniej ligi.
 5. Wszystkie mecze zaliczane do Ligi odbywają się na kortach Matchpoint Żyrardów zgodnie z zasadą FAIR PLAY i rozgrywane są do wygrania 2 setów do 6 gemów. W każdym secie przy stanie 6/6 obowiązuje tiebreak. Przy stanie 1:1 w setach rozgrywany jest super tie-break lub trzeci set jeśli obydwaj zawodnicy wyrażą zgodę. W spornych sytuacjach rozgrywamy super tie-break.
 6. Każdy zawodnik musi rozegrać wszystkie mecze w swojej lidze w przeciągu miesiąca ( datę rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek ustala organizator).
 7. WYZWANY ma obowiązek podjąć wyzwanie (zgodzić się na rozegranie meczu) w terminie nie dłuższym niż trzy dni od momentu skontaktowania się z nim przez WYZYWAJĄCEGO. Obaj gracze mają obowiązek rozegrania meczu nie później niż siedem dni od daty skontaktowania się obu graczy.
 8. W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry lub z powodu złych warunków atmosferycznych, dokończenie meczu musi nastąpić nie później niż siedem dni od jego rozpoczęcia. Przekroczenie siedmiodniowego terminu dokończenia danego meczu powoduje anulowanie w/w.
 9. Na koniec każdego miesiąca następuje podsumowanie rozgrywek. Dwóch zawodników z największą ilością punktów awansuje do ligi wyżej natomiast dwóch zawodników z najmniejszą ilością punktów spada do ligi niżej.
 10. Opłatę za korty wnosi każda ze stron po połowie.
 11. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 12. W sprawach, o których nie mówi regulamin rozstrzyga powołany przez Kierownik Ligi.