Regulamin Ligi

LIGA CHALLENGERA

KLUBU MATCHPOINT ŻYRARDÓW

 

REGULAMIN

 1. Uczestnikami Ligi mogą być tenisistki i tenisiści amatorzy, którzy dokonają zgłoszenia w klubie Matchpoint Żyrardów.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Matchpoint, pn.- niedz. w godz. 07.00 – 23.00 oraz na e-mail recepcja@matchpointzyrardow.pl
 3. W rozgrywkach Ligi biorą udział gracze, którzy uiścili kwotę wpisowego.
 4. Gracze rozpoczynający rywalizację w Lidze w trakcie trwania sezonu dopisywani są do ostatniej ligi.
 5. Wszystkie mecze zaliczane do Ligi odbywają się na kortach Matchpoint Żyrardów zgodnie z zasadą FAIR PLAY i rozgrywane są do wygrania 2 setów do 6 gemów. W każdym secie przy stanie 6/6 obowiązuje tiebreak. Przy stanie 1:1 w setach rozgrywany jest super tie-break lub trzeci set jeśli obydwaj zawodnicy wyrażą zgodę. W spornych sytuacjach rozgrywamy super tie-break.
 6. Dla potrzeb rozgrywek przyjmuje się następujący system punktacji:
 7. a) wygrana 2:0 (lub walkower) –4 pkt
 8. b) wygrana 2:1 –3 pkt
 9. c) przegrana 1:2 –2 pkt
 10. d) przegrana 0:2 –1 pkt

 

 1. Każdy zawodnik musi rozegrać wszystkie mecze w swojej lidze w przeciągu miesiąca ( datę rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek ustala organizator).
 2. WYZWANY ma obowiązek podjąć wyzwanie (zgodzić się na rozegranie meczu) w terminie nie dłuższym niż trzy dni od momentu skontaktowania się z nim przez WYZYWAJĄCEGO. Obaj gracze mają obowiązek rozegrania meczu nie później niż siedem dni od daty skontaktowania się obu graczy.
 3. W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry lub z powodu złych warunków atmosferycznych, dokończenie meczu musi nastąpić nie później niż siedem dni od jego rozpoczęcia. Przekroczenie siedmiodniowego terminu dokończenia danego meczu powoduje anulowanie w/w.
 4. Na koniec każdego miesiąca następuje podsumowanie rozgrywek. Dwóch zawodników z największą ilością punktów awansuje do ligi wyżej natomiast dwóch zawodników z najmniejszą ilością punktów spada do ligi niżej.
 5. Na koniec każdego sezonu ośmiu graczy, którzy uplasowali się na miejscach I-VIII bierze udział w rozgrywkach Masters.

 

 

12.Organizator przewidział również rozgrywki Masters pocieszenia dla ośmiu najlepszych graczy z pozostałych lig. Punkty będą zliczane na koniec każdego miesiąca w następujący sposób:

-5 pkt. za 1 miejsce w lidze

-3 pkt. za 2 miejsce w lidze

-1 pkt. za 3 miejsce w lidze

Ośmiu zawodników z największą ilością punktów zebraną w danym sezonie weźmie udział w rozgrywkach Masters pocieszenia.

 1. Zarząd Matchpoint Żyrardów Sp. z o.o.nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z rozgrywkami Ligi Tenisowej, w szczególności za urazy uczestników lub innych osób oraz szkody majątkowe.
 2. Nadzór nad przebiegiem rozgrywek Ligi będzie sprawował Organizator.

Zadania i uprawnienia Organizatora:

 1. a) sporządzanie i aktualizacja Ligi Tenisowej,
 2. b) utrzymywanie rejestru wyzwań i rozegranych spotkań,
 3. c) ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu oraz przepisów gry w tenisa,
 4. d) ostatecznie i wiążące rozstrzyganie wszelkich sporów,
 5. e) prawo podjęcia postępowania dyscyplinarnego, włącznie z wykluczeniem z udziału w Lidze Tenisowej, wobec każdego uczestnika naruszającego regulamin lub winnego niesportowego zachowania.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek w celu jego uszczegółowienia.

 

 

CHALLENGER DEBLOWY

REGULAMIN

 

 1. Uczestnikami Challengera mogą być tenisiści amatorzy, którzy dokonają zgłoszenia w klubie Matchpoint Żyrardów Sp. Z o.o.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Matchpoint Żyrardów, pn.- niedz. w godz. 07.00 – 22.00

oraz na e-mail recepcja@matchpointzyrardow.pl. Do challengera deblowego można dopisać się w każdej chwili.

 1. Kolejność par w grupie wyznaczana jest losowo. W losowaniu rankingu biorą udział pary, które uiściły kwotę wpisowego. Kwota wpisowego wynosi 50 zł/pary.
 2. Wszystkie mecze zaliczane do Challengera odbywają się na kortach Matchpoint Żyrardów zgodnie z zasadą FAIR PLAY i rozgrywane są do wygrania 2 setów do 6 gemów. Przy stanie 1:1 w setach rozgrywany jest super tie-break lub trzeci set jeśli obydwaj zawodnicy wyrażą zgodę. W spornych sytuacjach rozgrywamy super tie-break.
 3. Par deblowych tymczasowo nieobecnych lub kontuzjowanych nie bierze się pod uwagę. Każda para w sezonie ma prawo do 14 dniowego urlopu, poza ostatnimi 14 dniami przed zakończeniem rozgrywek.
 4. WYZWANY ma obowiązek podjąć wyzwanie (zgodzić się na rozegranie meczu) w terminie nie dłuższym niż siedem dni od momentu skontaktowania się z nim przez WYZYWAJĄCEGO oraz zarezerwować kort na grę. Mecz uważa się za wywołany, jeśli jest zgłoszony w recepcji klubu i zrobiona jest rezerwacja kortu.
 5. W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry lub z powodu złych warunków atmosferycznych, dokończenie meczu musi nastąpić nie później niż siedem dni od jego rozpoczęcia. Przekroczenie siedmiodniowego terminu dokończenia danego meczu powoduje anulowanie w/w.
 6. Dla potrzeb rozgrywek przyjmuje się następujący system punktacji:
 7. a) wygrana 2:0 (lub walkower) –4 pkt
 8. b) wygrana 2:1 –3 pkt
 9. c) przegrana 1:2 –2 pkt
 10. d) przegrana 0:2 –1 pkt
 11. e) nie rozegranie meczu lub oddanie meczu walkowerem – 0 pkt

 

 1. Termin zakończenia rozgrywek zimowych – 31 marca 2019.

 Po zakończeniu rozgrywek deblowych odbędzie się Masters do którego zakwalifikuje się 8 par ( lub mniej, w zależności od ilości zgłoszeń *) z najwyższą ilością punktów w grupie.

 1. Opłatę za korty wnosi każda ze stron po połowie.
 2. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. W sprawach, o których nie mówi regulamin rozstrzyga Organizator.

* Rozgrywki Masters przewidziane są na 8 par ( przy zgłoszeniu minimum 10 par do ligi deblowej), jeśli natomiast w lidze deblowej wystartuje 8 par wtedy Masters rozgrywać się będzie wśród 6 najlepszych par, jeśli zgłosi się mniej niż 8 par, Masters będą grały 4 najlepsze pary z grupy.